Τρίτη, 2 Ιουνίου 2009


and i walk down a small way tonight.it's so quite.I feel lonely,

but i'm not scared..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου